Hållbara livsmedelssystem i en föränderlig värld

 • Read time: 3 minutes

Intern konferens för alla partners och medarbetare inom Mistra Food Futures.

Vi vill samtala om hur omställningen kan ske samtidigt som pandemin och kriget pågår. De politiska förslag vi sett på senaste tiden är inriktade på att lösa kortsiktiga problem trots att vi behöver hålla upp blicken och inte tappa fokus på långsiktiga satsningar. Här behövs fördjupande samtal om hur vi både löser kortsiktiga problem och samtidigt håller fokus på miljöfrågornarätt frågor

När forskningsprogrammet nu klivit in i sitt andra år har nya resultat kommit och mycket kraft att läggas på att stärka kopplingen mellan de olika arbetspaketen. Dialogerna mellan forskaren och med programmets partners kommer att fördjupas under året som kommer. Med början i denna konferens.

Dag 1: Inspiration och samverkan

12.00-13.00   Lunch (wraps, i anslutning till konferenslokalen)

13.00-13.05   Välkomna! Helena Hansson, programchef för Mistra Food Futures

13.05-13.10   Mistra Food Futures i en föränderlig värld. Minna Kaljonen, ledamot i Mistra Food Futures styrelse

13.10-14.00   What would a sustainable food system look like? Tim Benton, Chatham House – International Affairs Think Tank

14.00-14.45   Samtal: Att förändra ett system. Moderator: Elin Röös, SLU

 • Sjömaten i Sverige. Malin Jonell, Beijer Institute och Stockholm Resilience Centre
 • Myndigheternas möjlighet/ansvar att agera. Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket och Camilla Burman, Jordbruksverket
 • Att transformeras. Anders Högberg, Orkla och Per Olsson, Stockholm Resilience Centre
 • Gemensam diskussion

14.45-15.15   Fika

15.15-16.00   Gruppdiskussion 1

16.00-17.00   Mingel med snittar och bubbel.

 

Dag 2: Forskningsresultat och framtiden

8.30-9.30  Forskningsresultat.

 • Vad påverkar attityder till politiska styrmedel på matområdet. Therese Lindahl (WP7)
 • Resultat från WP4
  • Olika perspektiv på hållbarhetsutmaningar och lösningar i livsmedelssystemet. Elin Röös
  • Från pelare till doughnut – hantera sociala dilemman i livsmedelssystemet. Sara Säll 
  • Hållbarhetsindikatorer på på en mjölkgård – har vi tillräckligt med data? Helena Robling
 • Resultat från samarbetsprojekt i WP5. Per-Anders Hansson (WP5)
  • Biokol i svenskt jordbruk – pyrolys av halm som ett första steg mot netto-noll. Cecilia Sundberg
  • Reducerad klimatpåverkan genom ökad digitalisering inom mjölkproduktionen. Serina Ahlgren
  • Mellangrödor som verktyg för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Johan Nilsson

9.30-9.45    Tid frågor och diskussion

9.45-10.10   Fika

10.10-10.50   Forskningsresultat

 • Samskapande av morgondagens matproduktionskedjor. Ulf Sonesson (WP6)
 • Matsveriges hållbarhetsmål –siktar de högt nog. Malin Jonell (WP2)

10.50-10.55   Save the date- inbjudan till workshop! Beatrice Crona, Stockholm Resilience Centre

10.55-11.05   Tid för frågor och diskussion

11.10-11.15   Mistra Food Futures och framtiden.

11.15-11.50   Gruppdiskussion 2

11.50-12.00   Avslutning

12.00-13.00   Lunch