Livsmedelsforskningsdagarna 2021

Under två halvdagar 15–16 april 2021 bjuder forskningsrådet Formas och det nationella forskningsprogrammet för livsmedel in till ett digitalt evenemang för aktörer i det svenska livsmedelssystemet. Det årliga evenemanget är en mötesplats för att främja nyttiggörande, samverkan och innovation, samt en plattform för att sprida ny kunskap och forskning.

På programmet står bland annat en presentation av Mistra Food Futures.