A hand with a fork and a plate with food. Photo.

Mistra Dialog-webbinarium: Framtidens mat

Mistra och Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar) arrangerar ett webbinarium den 6 maj 2021 om Framtidens mat. Med utgångspunkt i Mistras forskningsprogram Mistra Food Futures och Mistra Sustainable Consumption ska webbinariet ge en överblick över livsmedelssektorns struktur – dess utmaningar och potential ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utmaningar inom klimat och biologisk mångfald ställer frågan om vårt nuvarande livsmedelssystem på sin spets. För att möta utmaningarna behöver produktion och konsumtion av mat förändras i grunden. Vilka är problemen och utmaningarna? Vilka konsumentbeteenden kan främjas? Och hur kan hållbara investeringar förflytta oss i rätt riktning?

Webbinariet kommer att diskutera hur vi åstadkommer en hållbar matkonsumtion, konsumentbeteende, samt hinder och möjligheter för att skala upp olika initiativ och strategier. Dessutom diskuteras förutsättningar för hållbara investeringar i livsmedelssektorns olika delar.

Datum: 6 maj 2021
Tid: 10.00-11.15
Plats: Zoom