Programstart och kick-off

Torsdag den 17 september 2020 sker den officiella programstarten för forskningsprogrammet Mistra Food Futures, med en digital kick-off för ett 80-tal representanter för programmets parter och deltagare.

Dekorativt element.