Effekter av fleråriga grödor på markkolslager i ett livscykelperspektiv

Mistra Food Futures rapport #3 “Effekter av fleråriga grödor på markkolslager i ett livscykelperspektiv” analyserar vilken effekt förändringar i kollager i olika jordlager har på den övergripande klimatpåverkan.

Kolbindning i jordbruksmark har föreslagits som en viktig strategi för att minska klimatförändringarna. Stora mängder kol lagras i jordar globalt och ökad kolbindning i jordbruksmark genom förbättrad förvaltning av odlingsmark är en viktig klimatreducerande strategi (IPCC, 2020). En av de mest lovande åtgärderna för att öka kolinlagringen i marken är att använda fler fleråriga fodergrödor i växtföljder.

Studien i den här rapporten analyserade effekterna av förändringar i kollager i matjord och alven på den övergripande klimatpåverkan av jordbruksproduktionssystem för två växtföljder (monokultur av spannmål samt valldominerad växtföljd) på två olika platser i Sverige.

– Den största effekten på markens kollager observerades i den valldominerade växtföljden på platsen med lättare lerjord där markkolet ökade både i både matjorden och i alven, vilket kan bero på att en högre andel rötter kommer längre ner i jorden på lättare jordar, säger Hanna Karlsson Potter, forskare vid Mistra Food Futures.

Författare

Emma Moberg, Hanna Karlsson Potter, Martin Bolinder, Thomas Kätterer, Nargish Parvin, Rong Lang (2022).

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #3. Effect of ley inclusion in crop rotations on soil carbon stocks in a life cycle perspective.