Lärdomar från kursen Evidensbaserad problemlösning

Våren 2022 genomfördes kursen Evidensbaserad problemlösning som en pilot inom ramen för arbetspaket 8, ”Initiating Tranformation”, som ingår i Mistra Food Futures. Kursen leddes av Magnus Johansson, senior forskare vid Stadsutvecklingsenheten, RISE. Magnus ledde utvecklingen av kursen i nära dialog med en arbetsgrupp vid avdelning Jordbruk och Livsmedel inom RISE.

– Det övergripande målet med arbetspaket 8 är att stödja processer där resultat och lärdomar från forskningsprogrammet Mistra Food Futures omsätts till konkreta förändringar inom livsmedelsbranschen. Utbildningar är ett sätt. Syfte med piloten var att pröva hur en utbildningen kan organiseras och genomföras för att initiera förändringsprocesser, berättar Maria Hellström.

Författare

Maria Hellström, Annika Kihlsted och Ann-Kristina Lind

Ladda ner rapporten

Mistra Fodd Futures Rapport #15 Lärdomar från kursen Evidensbaserad problemlösning