Nätverkande över discipliner - MFF:s forskarkonferens för tidigt karriärsstadium 2024

Mistra Food Futures organiserade en tvärvetenskaplig konferens om mat och hållbarhetsomvandlingar med fokus på forskare i början av karriären. Denna lunch-till-lunch-konferens hölls på Stockholm Waterfront den 29 och 30 maj. Den gav deltagarna en möjlighet att presentera och diskutera sin forskning samt att utöka sina nätverk över olika disciplinära områden inom forskningen om hållbara livsmedelssystem.

Den tvärvetenskapliga karaktären hos denna konferens är av stort värde eftersom den gör det möjligt för forskare från olika discipliner att samlas och lära sig om olika sätt att bedriva forskning som bidrar till hållbara livsmedelstransformationer. Viktigt är att denna satsning, istället för att vara en disciplinorienterad konferens eller nätverk, fokuserar på hållbara livsmedelssystemtransformationer som grund för diskussion och nätverkande. Sådant nätverkande är betydelsefullt eftersom majoriteten av deltagarna är utbildade inom specifika discipliner som har sitt eget fackspråk, sina stilar och forskningsmetoder. Det är allmänt erkänt att ingen disciplin ensam kan åstadkomma omvandlingar. Tvärvetenskapliga möten som dessa bygger relationer över fältgränser och bryter ner kunskapssilor. I sin tur skapar detta möjligheter för ett rikt och mångsidigt nätverk av forskare som kan ha betydande inverkan på livsmedelsframtiden. Vid detta evenemang erkände deltagarna i detta nätverk värdet av att bygga relationer som spänner över discipliner, universitet och forskningsinstitut.

Medan Mistra Food Futures har initierat detta nätverk för forskare i början av karriären, förväntas det fortsätta med en kombination av självorganiserande evenemang där nätverksdeltagare organiserar nätverksevenemang (t.ex. studiebesök, workshops och seminarier) samt evenemang koordinerade av Mistra Food Futures såsom årliga konferenser. Om du är intresserad av att gå med i detta nätverk, vänligen kontakta per-anders.langendahl@slu.se.