Workshop om framtidens proteinförsörjning

Sista dagen i maj samlade Mistra Food Futures och Formas forskare från olika områden till en gemensam workshop för att diskutera framtidens proteinförsörjning, vlka alla jobbar med frågan utifrån sina perspektiv. Under dagen diskuterades flaskhalsar och möjligheter samt erfarenheter från att jobba med hållbarhetsfrågor och omställning av livsmedelssystemet. Det togs fram utkast på white paper, debattartikel och nya ansökningar, vilka kommer att jobbas vidare med.

Dagen var uppskattad av alla och Evelina Höglund från FINEST uttrycker på ett sammanfattande sätt.

– Det visade sig under denna workshop att vi alla brottas med liknande utmaningar, och vi ser att vi behöver samla oss i Sverige, och kanske också Norden, till exempel genom en gemensam konferens.