El-traktorers potential att minska Sveriges klimatpåverkan – En studie av maskinsystem i lantbruket.

Mistra Food Futures rapport #10 ”El-traktorers potential att minska Sveriges klimatpåverkan – En studie av maskinsystem i lantbruket” undersökte potentialen för att minska klimatpåverkan i Svenskt lantbruk genom en övergång till lättare, elektriska och självkörande traktorer som drivs av el från batterier eller vätgas. 

Lantbrukets maskiner drivs idag av diesel, och en grön omställning kräver ett byte i bränsle. Elektrifiering av fordonsflottan är en pågående process, men den tekniken har ännu inte fått genomslag i lantbruket. Både batteridrift och bränsleceller undersöktes och hela fordonets livscykel undersöktes. En trolig utveckling för tekniken visas och det uppskattas hur lång tid det kan ta att komma dit. Syftet är att undersöka potentialen av minskad klimatpåverkan på en nationell nivå och därför har all odlingsbar mark i Sverige tagits med i uppskattningen. Resultaten är av allmänt intresse, men riktar sig främst till lantbrukare, politiker och forskare där den kan användas som ett underlag för kommande utveckling och en fingervisning om vilken potential som finns genom ett teknikskifte. De viktigaste slutsatserna är:

  • De elektriska drivlinorna använde ungefär hälften så mycket energi som konventionella traktorer
  • Att en elektrifiering av fälttraktorer kan minska växthusgasutsläppen med 65–81 procent (batterier) och 53-92 procent (bränsleceller). Att enbart använda bränslen med förnybara eller fossilfria ursprung gav en större minskning.
  • Om Sveriges flotta av fälttraktorer skulle elektrifieras skulle det innebära en sänkning med upp till 495 miljoner kg CO2eq/år, eller 2–3 procent av de nationella transportutsläppen.

Rapporten utgör en del av Mistra Food Futures arbete med att beskriva produktionssystem som minskar lantbrukets klimatpåverkan. Detta utgör en av de centrala frågeställningarna inom Mistra Food Futures

Författare

Oscar Lagnelöv, Gunnar Larsson, Anders Larsolle, Per-Anders Hansson (2022).

Mistra Food Futures rapport #10

Om Mistra Food Futures

Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, och resilient och som kan leverera hälsosam mat.