Från pastörisering, mikrobiologi och förpackningsval till globala utmaningar

Det händer mycket nu. Självklart att våren är på stark frammarsch, åtminstone där jag befinner mig strax söder om Göteborg. Men det händer också mycket inom ”Hållbara livsmedelssystem”, vilket inte händer lika frekvent som vårens intåg. Vi ser ett snabbt ökande intresse från näringsliv och samhälle att bidra till att förändra eller ställa om systemet, inte bara förstå och prata om det. Vi ser stora satsningar inom forskningen, nationellt har precis fyra centrumbildningar startats inom jordbruks- och livsmedelsområdet och Vinnova annonserar en satsning på ”Systemomställning livsmedel”. Det nyligen lanserade Horisont Europa har också en tydlig inriktning på faktisk förändring av systemet i riktning mot ökad hållbarhet och resiliens. I detta läge känns det otroligt spännande att få vara en del av ett forskningsprogram som handlar om att sätta ihop en begåvad och användbar helhet av alla delar. Dessutom var vi först!

I WP6 i Mistra Food Futures jobbar vi med det som händer efter gård, fiskodling och hamn. Detta kan ju ses som en mindre viktig del i ett hållbart livsmedelsystem, vi vet ju att den absoluta merparten av miljöpåverkan sker i primärproduktionen. Men det är i senare led som mycket måste förändras för att konsumtionen ska bidra till en hållbar produktion. Dessutom ska vi inte glömma att mycket värde skapas i förädling, förpackning och distribution, liksom det faktum att väldigt många jobb finns i industri, distribution och handel. Det är i den här delen av kedjan som möjligheten skapas att faktiskt använda råvaror till nya produkter, eller använda nya råvaror och utnyttja restströmmar. Samtidigt som produktkvalitet och -säkerhet är absoluta krav från konsumenterna. Genom att utveckla systemet med ett kedjeperspektiv finns stora möjligheter att hitta synergier och nya möjligheter som gör stor skillnad för lantbruket likväl som för konsumenter och med positiva drivkrafter bidra till en omställning.

Målsättningen är att utveckla metoder och angreppssätt som kan användas som stöd och verktyg att designa framtidens kedjor som är användbara för aktörerna, företag och organisationer. Hur ska vi kunna planera vår framtida produktion givet en föränderlig framtid? Hur ska vi kunna skapa agilitet och resiliens och vara en positiv kraft i omställningen, givet alla osäkerheter i omvärlden? Detta är en svår uppgift som kommer att kräva samverkan av aktörer i kedjan såväl som med forskare och myndigheter. För att göra detta tagbart jobbar vi med fallstudier av kedjor från gård till bord, där resultat och insikter från det arbete som görs med scenarier i WP3 används för att sätta ramar och förutsättningar, som kombineras med den produktionskompetens som WP6 bygger på.

Min egen vision för forskningen i hela MISTRA Food Futures är att vi kan utveckla sätt att integrera de stora systemperspektiven med kunskapen om de möjligheter och begränsningar som finns i den praktiska verkligheten. Livsmedel är en komplex produktgrupp med en uppsjö av konkreta begränsningar, samtidigt som konsumtionen är central för vår hälsa och välbefinnande.  Vårt bidrag i WP6 är att starta med produktionssystemen och dess begränsningar. I gruppen finns expertis på produktsäkerhet, produktkvalitet, processteknik, LCA, förpackningar, supply chain management (ursäkta engelskan, men jag hittar ingen översättning) och så sådana som jag som jobbar med LCA och andra ”praktiknära” systemanalyser. Baserat på den plattformen vill vi kunna behålla den konkreta beskrivningen av systemen samtidigt som vi inkluderar de större systemperspektiven liksom frågor om resiliens, folkhälsa och social hållbarhet i hela systemet. Att göra de planetära gränserna synliga på tallriken skulle man kunna säga. Det kan låta som en tulipanaros, men på något sätt måste vi försöka, då det är precis detta vi som kollektiv måste göra för att klara av att ställa om systemet.

Avslutningsvis vill jag understryka att resultatet av WP6 kommer att vara ett angrepps- eller arbetssätt för hur aktörer i kedjan, stora som små, kan hantera framtidens produktion i samverkan med andra. Så vi kommer att behöva resonera och diskutera med i första hand företag, vilket vi hoppas kunna börja med runt sommaren. Sedan hoppas vi också att några av de konkreta lösningar vi hoppas hitta kan tas vidare mot implementering i WP8, det vore verkligen en framgång!

Av Ulf Sonesson