Reports and Policy Briefs

 

Röös. E., von Greyerz. K., Hessle. A., Arvidsson Segerkvist. K., Jardstedt. M, Ericsson. N. (2024). Mistra Food Futures report. #23 Climate impact from feeding straw as winter feed to suckler cows – calculation of the climate impact at the farm level and from one kg of meat from a lifecycle perspective.
Alvstad. R., Jonell. M., Lindahl. T. (2024). Mistra Food Futures Report. #22 Synergies and trade-offs between crisis preparedness and environmental sustainability of school meals in Sweden.
Slijper. T., Karlsson. J. O., Karlsson. Potter. H., Säll. S, Hansson. H. (2024). Mistra Food Futures Rapport. #21 Introducing environmental considerations to the Nordic Nutrition Recommendations 2023 – Impacts on production and the environment.
Jonell. M., Alvstad. R., Eitrem Holmgren. K., Fetzer. I., Gordon. LJ., Peterson. GD., Wood. A., Bengtsson. J., Röös. E., Persson. M. (2024). Mistra Food Futures Report.  #20 Climate, biodiversity and health targets for Swedish food production and consumption.
Mistra Food Futures Policy brief. Sustainable Food preparedness.  (2024).

Bernesson, S., Karlsson Potter, H., Hansson, Per-Anders. (2023). Mistra Food Futures Report.  #19 Rapport Energieffektivisering i lantbruket.

Sonesson, U., Amani, P., Bjerre, K., Hamberg, L., Höglund, E., Karlsson, A. H., Olsson, Pousette, S., Röös, E., Östergren, K. (2023). Mistra Food Futures Report. #18 Ramverk för design av mer hållbara leveranskedjor från gård till butik.
Ziegler, F., Axelsson, A., Sanders, C., Hornborg, S. (2023). Mistra Food Futures Report. #17 Rapport Sverige och sjömaten.
Persson, B., Norefjäll, F. (2023). Mistra Food Futures Report. #16 Rapport Värdet av dialog i systemomställning.
Mistra Food Futures Policy brief. En tryggare och godare värld. Ett inspel till Livsmedelsstrategi 2.0. (2023).
Johansson, M. (2023). Mistra Food Futures Report #15. Lärdomar från kursen Evidensbaserad problemlösning.
Hansson, H., Säll, S., Abou Hatab, A., Röös, E., Tidåker, P., Berggren, Å., Lundqvist, P., Magnusson, U., Rydhmer, L., Zhu, L., Ahlgren, S., Hallström, E., Persson, U. M., Winkvist, A. (2023). Mistra Food Futures Report #14. A framework for measuring sustainbility in the Swedish food system.
Langeland, M., Ziegler, F., Wocken, Y. (2023). Mistra Food Futures Report #13. Food Futures Report Greenhouse gas emissions of rainbow trout fed fromthe Baltic region evaluated using Life Cycle Assessment.
Front cover of report #12 Karlsson Potter, H., Kätterer, T., Lang, R. (2023). Mistra Food Futures Report #12. Climate impact of liming arable soil – effect on N2O emissions in a life cycle perspective.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 2 Röös, E., Zira, S., Salomon, E., Åkerfeldt, M. (2022). Mistra Food Futures Report #11. Minskad klimatpåverkan med vallfoder till gris – beräkning av klimatavtrycket ur ett livscykelperspektiv.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 10 Lagnelöv, O., Larsson, G., Larsolle, A., Hansson, P-A. (2022). Mistra Food Futures Report #10. El-traktorers potential att minska Sveriges klimatpåverkan – En studie av maskinsystem i lantbruket.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 9 Karlsson Potter, H., Delin, S., Engström, L., Stenberg, B., Hansson, P-A. (2022). Mistra Food Futures Report #9. Precision nitrogen application – potential to lower the climate impact of crop production.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 8 Ericsson, N., Dahlin, S. (2022). Mistra Food Futures Report #8. Fossilfri produktion – biobaserade gödningsmedel. Effektiv användning av näringsrika biprodukter för att ersätta mineralgödsel inom jordbruket.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 7 Nilsson, J., Prade, T., Emfors, M., Hansson, P-A. (2022). Mistra Food Futures Report #7. Mellangrödor som verktyg för att minska jordbrukets klimatpåverkan – En jämförande livscykelanalys av olika hanteringsåtgärder.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 6 Karlsson Potter, H., Blomqvist, J., Passoth, V. (2022). Mistra Food Futures Report #6. Climate impact of some alternative uses for the lignin-rich byproduct from yeast oil production.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 5 Edman, F., Pourazari, F., Ahlgren, S., Behaderovic, D., Petz Nielsen, P., Kardeby, V. (2022). Mistra Food Futures Report #5. Potential to reduce climate impact with digitalisation in agriculture – literature review and a case study of milk.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 4 Azzi, E. S., Jungefeldt, S. K., Sundberg, C. (2022). Mistra Food Futures Report #4. Biochar in Swedish agriculture – staw pyrolysis as a first step towards net-zero.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 3 Moberg, E., Karlsson Potter, H., Bolinder, M., Kätterer, T., Parvin, N., Lang, R. (2022). Mistra Food Futures Report #3. Effect of ley inclusion in crop rotations on soil carbon stocks in a life cycle perspective.
Front cover Mistra Food Futures Report nr 2 Nilsson, J., El Khosht, F. F.,Bergkvist, G., Öborn, I., Tidåker, P. (2022). Mistra Food Futures Report #2. Vall i växtföljd för minskad klimatpåverkan – Avkastning och klimatpåverkan i långliggande fältförsök.
Gordon, L. J., Holmgren, E. K., Bengtsson, J., Persson, U. M., Peterson, G. D., Röös, E., Wood, A., Alvstad, R., Basnet, S.,Bunge, A. C., Jonell, M., Fetzer, I. (2022). Mistra Food Futures Report #1. Food as Industry, Food Tech or Culture, or even Food Forgotten? A report on scenario skeletons of Swedish Food Futures.