Hållbara matvanor måste ge glädje!

Med all rätt så intensifieras den pågående diskussionen om hållbara matsystem, och som en del i detta hållbara matvanor. Frågor som handlar om vad hållbara matsystem är, hur vi kommer vi dit och vad hållbart ätande är tar allt större plats i debatten, liksom frågan om försörjningsförmåga. Detta är mycket positivt, då vi som jobbar i branschen länge känt oss lite förbisedda. Men det är också mycket negativt då det tyder på att läget på riktigt börjar bli akut.

Nåväl, en sak som slagit mig är att vi alltför ofta ser mat som just en försörjningsfråga. Efter att under en vecka varit hänvisad till ”flytande föda” så blir det så extremt tydligt att livskvaliteten sjunker betydligt av en sådan begränsning. Då fick jag ju ända äta, eller dricka, i stort sett alla typer av mat och dryck. Men det var som sagt en mycket konkret påminnelse om matens betydelse för livskvaliteten.

Det jag vill ha sagt är att vi mitt i allt allvar (som verkligen är befogat) måste komma ihåg att den av matens funktioner som ligger närmast den vanlige konsumenten är måltidsupplevelsen. Självklart är näringsförsörjning viktigare rent naturvetenskapligt, men det är sällan det som driver beslut om matvanor i vår del av världen, det är till mycket större grad upplevelsen och kulturella vanor. Jag vet att det finns undantag, som den proteinhajp som rasat, men detta är ofta av mindre betydelse över tid. Jag är övertygad om att vi genom att inkludera matglädje i våra målfunktioner när vi optimerar eller designar hållbara produkter, leveranskedjor och system så kommer den nödvändiga omställningen att underlättas. Vad vi gillar att äta är absolut påverkbart, tänk bara på hur gäster från andra länder brukar reagera på Kalles kaviar eller saltlakrits), men det finns grundläggande saker vi alla gillar.

Inom WP6 så jobbar vi med leveranskedjor. Dessa kedjor behövs för att råvaror som produceras i jord- eller vattenbruk och fiske ska nå slutkonsumenten. Vi utvecklar arbetsmetoder och ansatser som handlar om att på bästa sätt utforma leveranskedjor, från gård till konsument, som passar i framtidens hållbara system. Alltså att diskutera och utvärdera de kombinationer av produktegenskaper, tekniker, förpackning, organisation osv. som ger bäst hållbarhetsprestanda. För att detta ska vara möjligt jobbar vi tillsammans med våra företagspartners i kedjan med att beskriva tänkbara koncept som kedjorna ska leverera. Med koncept menar vi en kombination av många attribut där produktkvalitet är ett och tillgänglighet ett annat. På detta sätt så finns det en naturlig koppling till matglädjen, då just detta attribut oftast är en central del i vad konceptet består av. Vi planerar att avsluta tre fallstudier till sommaren och ser fram emot att dela med oss av resultaten och insikterna och tillsammans diskutera hur vi kan ta detta vidare.

Text

Ulf Sonesson

Hållbara matvanor måste ge glädje