”Sluta lappa och laga ett ohållbart livsmedelssystem”

Vi genomgår nu ett flertal kriser – klimat- och miljökrisen, en global pandemi och Rysslands invasion av Ukraina. Samhällenas omedelbara sårbarhet kopplat till livsmedel och råvaror tydliggörs, priserna stiger och statliga bidrag för att hantera kostnadsökningarna riskerar att låsa fast oss i gamla system. Detta var utgångspunkterna för den paneldebatt som Mistra bjöd in till under Almedalsveckan tidigare i sommar.

I panelen medverkade representanter från forskningsprogrammen Mistra Food Futures, Mistra InfraMaint och Mistra Digital Forest samt regeringens särskilda utredare för utredningen En ny livsmedelsberedskap. Ett längre referat av paneldebatten finns på Mistras hemsida:

Forskare: Sluta lappa och laga ett ohållbart livsmedelssystem | Mistra

 
Du kan också se seminariet i sin helhet i inspelningen nedan: