Årsrapporter

Årsrapport År Ett (2021)

Från innehållet: Det finns en engagerande inledning av styrelsens ordförande, programledares ord om motivationen att vara precis i tid, uppfinningsrika och transformerande forskningsfrågor, inspirerande partneruttalanden, porträtt av Mistra Food Futures engagerade unga forskare och de första framgångarna.

Årsrapport År Två (2022)

I år har programmet verkligen tagit fart, vilket är till fördel för många intressenter som strävar efter ett mer robust och hållbart svenskt livsmedelssystem. Mistra Food Futures har genererat betydande forskningsresultat, som alla bidrar med viktiga insikter till förståelsen för hur en omvandling av livsmedelssystemet kan ske.

Årsrapport År Tre (2023)

Mistra Food Futures är nu ungefär tre och ett halvt år in i sina strävanden. När vi ser tillbaka kan vi dra slutsatsen att mycket har hänt under dessa år. Både inom programmet och i vår omvärld.