WP1 - Vetenskaplig ledning, programkoordinering och styrning, kunskapsspridning och kommunikation.

Vetenskaplig ledning, programkoordinering och styrning, kunskapsspridning och kommunikation.

Mål för WP1

Syftet med WP1 är att tillhandahålla en effektiv och transparent förvaltning som säkerställer vetenskaplig stringens samt kunskapsöverföring, användning och utnyttjande av resultat.

  • Upprätta en funktionell förvaltningsstruktur för att säkerställa en effektiv och öppen intern kommunikation mellan programpartnerna.
  • Se till att alla reglerande, finansiella, avtalsmässiga och logistiska frågor hanteras korrekt.
  • Förebygga potentiella problem i ett tidigt skede och tillhandahåller snabba och effektiva lösningar.
  • Leda programmet ur ett vetenskapligt perspektiv.
  • Bygga och utveckla Mistra Food Futures identitet och varumärke.
  • Kommunicera och sprida projektresultat till relevanta intressenter och samhället i stort.