Mistra Food Futures

Hur ska vi äta och producera mat i framtiden?

Sättet som vi producerar och konsumerar mat måste förändras i grunden om vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Hur ska den förändringen åstadkommas och vilka hinder och möjligheter finns på vägen mot målet om ett hållbart livsmedelssystem?

Forskning för framtiden

Hur kan vi skapa ett hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat till alla, utan att utarma naturen och utan utsläpp av växthusgaser? Forskningsprogrammet Mistra Food Futures utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

Nyheter från Mistra Food Futures

Nyheter från bloggen

  • Signa upp dig för nyheter

  • Obligatoriskt fält