Mistra Food Futures

Hur ska vi äta i framtiden? Och hur ska maten produceras?

Maten står för en fjärdedel av vår klimatpåverkan medan livsmedelsproduktion och markanvändning är de största orsakerna till den globala förlusten av biologisk mångfald. Sättet som vi producerar och konsumerar mat måste förändras i grunden om vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Hur ska den förändringen åstadkommas och vilka hinder och möjligheter finns på vägen mot målet om ett hållbart livsmedelssystem?

Om Mistra Food Futures

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. I en bred sammansättning av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, företag och branschorganisationer tar programmet ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led.

Forskning för framtiden

Hur kan vi skapa ett hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat till alla, utan att utarma naturen och utan utsläpp av växthusgaser? Forskningsprogrammet Mistra Food Futures utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. I en bred sammansättning av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, företag och branschorganisationer tar programmet ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led.

Nyheter från bloggen

Vetenskaplig ledning, programkoordinering och styrning, kunskapsspridning och kommunikation.

Identifiera mål för ett hållbart och resilient livsmedelssystem, samt identifiera hinder för att nå målen.

Möjliga scenarier och alternativa vägar till framtidens hållbara och resilienta livsmedelssystem.

Nästa generations indikatorer för att mäta och följa hållbarhetsprestanda inom livsmedelssystemet.

En nollvision för utsläpp av växthusgaser från jordbruket.

Hållbar produktion, förädling och konsumtion.

Drivkrafter för förändring.

I aktörssamverkan, initiera transformationen till ett hållbart och resilient livsmedelssystem.

Signa upp dig för nyheter
E-post