Partners och samarbeten

Huvudpartners inom konsortiet

 

Övriga parter

Övriga partners inom programmet omfattar en bred representation av aktörer från akademi, näringsliv, branschorganisationer och regioner:

 • Arla Foods
 • Axfood
 • Coop
 • HKScan
 • Lantmännen
 • Mashie
 • Orkla Foods Sverige
 • Polarbröd
 • LRF
 • Livsmedelsföretagen
 • Chalmers
 • Göteborgs universitet
 • Folkhälsomyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Region Västra Götaland
 • Region Östergötland
 • Region Kalmar