Dialoger och webinarier

Ramverk och indikatorer för ett hållbart livsmedelssystem i Sverige.

Planetvänliga mål? En analys av den privata sektorns miljöambitioner i livsmedels-Sverige.

Knäckebröd och hållbara system – leveranskedjor från gård till bord.

Assessing the impact of an advisory instrument ‘balanced sustainability information’ on dairy farmers’ preferences for attributes of more grass-based feeding systems.

Plant based and novel foods: The future of Swedish diets

Allmännhetens stöd för olika styrmedel med syfte att skifta matkonsumtion mot mer hållbar.

När forskare deltar i det offentliga blir vetenskapliga fynd tillgängliga för en bredare publik samt för beslutsfattare.

Kan vi äta oss ur miljökrisen – Är de potentiella effekterna av förändrad kost realistiska?