Att förändra vår matkonsumtion

Mistra Food Futures ska identifiera strategier som kan bidra till att vi uppnår ett hållbart livsmedelssystem. Dessa strategier behöver utformas med hänsyn till att det finns många olika aktörer, med olika perspektiv som alla har viktiga roller att spela i en storskalig förändring. En sådan aktör är konsumenten.

Även om det idag inte finns några fastlagda mål för matkonsumtionen i Sverige (mer om det nedan) så är det tydligt att svenskars matkonsumtion ligger långt ifrån att vara hälsosam och hållbar. I breda penseldrag behövs exempelvis ett ökat intag av fiber, frukt och grönt, baljväxter och nötter, och ett minskat intag av rött kött, mjölkprodukter och socker. Det kommer krävas en relativt stor förändring av många. Hur går det att åstadkomma en tillräckligt stor beteendeförändring?

Genom att studera och lära från tidigare samhälleliga normskiften går det att identifiera några viktiga beståndsdelar. För det första behövs starka signaler om vilken beteendeförändring som behöver uppnås, vilket skulle klargöra vilka förväntningar vi (alla aktörer i livsmedelssystemet) har på oss, men också vad vi kan förvänta oss av andra aktörer. En sådan stark signal skulle exempelvis kunna vara tydliga styrande mål för vår matkonsumtion.

Men det räcker inte. Det behövs också en genomarbetad plan för hur dessa mål ska uppnås, vilket också skulle förstärka signalen. Men vad ska denna plan innehålla? Det är här forskningen inom Mistra Food Futures kommer in, som bland annat ska identifiera åtgärder som kan förändra konsumenters beteenden. Dessa åtgärder ska samtidigt ta hänsyn till att det finns många olika konsumenter med olika behov och möjligheter att agera på livsmedelsmarknaden. De behöver också ta hänsyn till var konsumenter tar sina beslut och vilka aktörer som har rådighet att påverka konsumenters beteenden.

Men en förändring kommer inte att ske bara för att det finns en plan, det kommer inte ske över en natt, eller ens över ett år. Nya konsumtionsbeteenden behöver etableras, bli bestående och integreras i vanor. För att nya beteenden ska få verkligt fäste måste de spridas. Det kan ske genom att ett tillräckligt stort antal aktörer går före och visar vägen och underlättar beteendeförändringar, exempelvis med hjälp av de insikter som lyfts fram av forskningen. Det gäller aktörer både inom offentlig och privat sektor (här har jag stora förhoppningar på våra partners). Att undersöka vad som krävs för att aktörer ska våga hoppa på tåget, och kanske till och sätta sig i förarhytten ligger också inom ramen för vad som ska undersökas i Mistra Food Futures.

Det finns hos de flesta människor ett inbyggt motstånd mot förändring. Ofta handlar det om en tendens att fokusera på negativa aspekter, på de uppoffringar som behövs. De positiva aspekterna av förändringen är svårare att se och får en mindre tyngd. Men genom att sprida positiva erfarenheter och goda exempel kan ett förändringsmotstånd dämpas. Det finns många som kan ta en framträdande roll, inklusive du och jag, den enskilde konsumenten, handlaren, bonden, kocken, eller influensern.  Det finns därmed också många olika sätt att göra det på.

Jag vill berätta om ett sätt jag nyligen varit delaktig i. Jag har under de senaste veckorna tillsammans med tre andra kollegor fått möjlighet att handleda konststudenter inom ramen för ett samarbete mellan Beckmans designhögskola, Svenskt Tenn, och min arbetsplats Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi. Studenternas uppgift var att skapa ett verk som tolkar vår forskning om mat och hållbarhet under ett tema som fokuserade på lösningar och visioner kring framtidens mat och livsmedelssystem. Kan man med hjälp av visuella hjälpmedel dämpa förändringsmotstånd? Jag tror det. Det var otroligt intressant att se alla dessa kreativa och inspirerande lösningar. Det blev totalt 8 verk. För den nyfikne kommer utställningen ske på Svenskt Tenn 14-21 april 2021. Mer information kommer finnas här https://www.svenskttenn.se/sv/utstallningar/

Detta var ett exempel. Det finns som sagt minst lika många sätt som det finns aktörer. Själv ser jag verkligen fram att bidra på bästa sätt jag kan med dessa frågor och utmaningar. Jag hoppas ni känner likadant.

Av Therese Lindahl