Per-Anders Hansson. Foto.

Per-Anders Hansson

Biträdande programchef och ansvarig för WP1 och WP5