Mistra Food Futures Reports

Mistra Food Futures Report #14. A framework for measuring sustainbility in the Swedish food system

Helena Hansson, Sarah Säll, Assem Abou Hatab, Elin Röös, Pernilla Tidåker, Åsa Berggren, Peter Lundqvist, Ulf Magnusson, Lotta Rydhmer, Lihua Zhu, Serina Ahlgren, Ellinor Hallström, U. Martin Persson, Anna Winkvist.

Mistra Food Futures Report #13. Greenhouse gas emissions of rainbow trout fed conventional and novel feeds from Baltic region, evaluated using Life Cycle Assessment. Markus Langeland, Friederike Ziegler and Yannic Wocken (2023)
Front cover of report #12 Mistra Food Futures Report #12. Climate impact of liming arable soil – effect on N2O emissions in a life cycle perspective. Hanna Karlsson Potter, Thomas Kätterer, Rong Lang (2023)
Front cover Mistra Food Futures Report nr 2 Mistra Food Futures Report #11. Minskad klimatpåverkan med vallfoder till gris – beräkning av klimatavtrycket ur ett livscykelperspektiv. Elin Röös, Stanley Zira, Eva Salomon, Magdalena Åkerfeldt (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 10 Mistra Food Futures Report #10. El-traktorers potential att minska Sveriges klimatpåverkan – En studie av maskinsystem i lantbruket. Oscar Lagnelöv, Gunnar Larsson, Anders Larsolle, Per-Anders Hansson (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 9 Mistra Food Futures Report #9. Precision nitrogen application – potential to lower the climate impact of crop production. Hanna Karlsson Potter, Sofia Delin, Lena Engström, Bo Stenberg, Per-Anders Hansson (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 8 Mistra Food Futures Report #8. Fossilfri produktion – biobaserade gödningsmedel. Effektiv användning av näringsrika biprodukter för att ersätta mineralgödsel inom jordbruket. Niclas Ericsson, Sigrun Dahlin (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 7 Mistra Food Futures Report #7. Mellangrödor som verktyg för att minska jordbrukets klimatpåverkan – En jämförande livscykelanalys av olika hanteringsåtgärder. Johan Nilsson, Thomas Prade, Maria Emfors, Per-Anders Hansson (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 6 Mistra Food Futures Report #6. Climate impact of some alternative uses for the lignin-rich byproduct from yeast oil production. Hanna Karlsson Potter, Johanna Blomqvist, Volkmar Passoth (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 5 Mistra Food Futures Report #5. Potential to reduce climate impact with digitalisation in agriculture – literature review and a case study of milk. Frida Edman, Fereshteh Pourazari, Serina Ahlgren, Danira Behaderovic, Per Peetz Nielsen, Victor Kardeby (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 4 Mistra Food Futures Report #4. Biochar in Swedish agriculture – straw pyrolysis as a first step towards net-zero. Elias S. Azzi, Louise Jungefeldt, Shivesh Karan, Cecilia Sundberg (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 3 Mistra Food Futures Report #3. Effect of ley inclusion in crop rotations on soil carbon stocks in a life cycle perspective. Emma Moberg, Hanna Karlsson Potter, Martin Bolinder, Thomas Kätterer, Nargish Parvin, Rong Lang (2022).
Front cover Mistra Food Futures Report nr 2 Mistra Food Futures Report #2. Vall i växtföljd för minskad klimatpåverkan – Avkastning och klimatpåverkan i långliggande fältförsök. Johan Nilsson, Fatima F. El Khosht, Göran Bergkvist, Ingrid Öborn, Pernilla Tidåker (2022).
Mistra Food Futures Report #1. Food as Industry, Food Tech or Culture, or even Food Forgotten? A report on scenario skeletons of Swedish Food Futures. Line J. Gordon, Klara Eitrem Holmgren, Jan Bengtsson, U. Martin Persson, Garry D. Peterson, Elin Röös, Amanda Wood, Rakel Avlstad, Shyam Basnet, Anne Charlotte Bunge, Malin Jonell, Ingo Fetzer (2022).