Fossilfri produktion – biobaserade gödningsmedel

Mistra Food Futures Report #8. Fossilfri produktion – biobaserade gödningsmedel. Effektiv användning av näringsrika biprodukter för att ersätta mineralgödsel inom jordbruket.

Biogödsel produceras som en samprodukt till biogas vid anaerob nedbrytning i organiskt material i biogasanläggningar. I denna rapport ges en bakgrund till biogasproduktion och användning av biogödsel i den svenska livsmedelsproduktionen idag, samt en detaljerad redovisning av livscykelanalysens utförande, inklusive respirometerförsöken och de beräkningar som legat till grund för markkolsmodellering.

Resultaten indikerar att biogödsel och biogassystem redan bidrar till att göra livsmedelssystemet klimatneutralt. Uppbyggnaden av markkolspoolen bidrar troligtvis till att väl designade och kontrollerade system kan vara näst intill klimatneutrala. System med låg resursförbrukning och låga utsläpp kan till och med motverka global uppvärmning när markkolseffekten inkluderas.

– Biogasen är en viktig produkt då den kan uppgraderas till en kvalitet motsvarande naturgas och direkt ersätta denna i applikationer där naturgas används och även användas som drivmedel i alla typer av fordon med förbränningsmotorer anpassade för gasdrift, berättar Niclas Ericsson, forskare vid Mistra Food Futures.

Författare

Niclas Ericsson, Sigrun Dahlin (2022)

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #8. Fossilfri produktion – biobaserade gödningsmedel. Effektiv användning av näringsrika biprodukter för att ersätta mineralgödsel inom jordbruket

Om Mistra Food Futures

Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, och resilient och som kan leverera hälsosam mat.