MFF i almedalspanelsamtal angående Nordiska näringsrekommendationer

Helena Hansson, professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbruksekonomi vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet tillika programchef för Mistra Food Futures deltog i Nordiska rådets panel om de nya Nordiska näringsrekommendationerna, vilka skapat en het debatt i Sverige och övriga Norden.

Mistra Food Futures perspektiv på frågan är att konsumtion och produktion inte är samma sak, dvs. att vad vi rekommenderas att äta inte behöver överensstämma med vad vi kan producera eftersom vi med handel kan jämna ut skillnaderna mellan konsumtion och produktion. Vidare att vår konsumtion idag ger stora avtryck utomlands genom t.ex. importerat kött och att minska detta genom mer konsumtion av baljväxter (inhemska eller importerade) vore önskvärt. Liksom att få in mer produktion av baljväxter i växtföljderna hemma i Sverige, både för att minska behovet av konstgödsel men också för att säkra tillgången på inhemska baljväxter i händelse av kris eller krig där vi kan skäras av från omvärlden.

Här kan du ta del av hela seminariet.