Nu startar Mistra Food Futures

Den 17 september går startskottet för Mistra Food Futures, ett omfattande forskningsprogram som ska hjälpa till att ge svaren på en av vår tids största utmaningar: Att nå ett hållbart, resilient och hälsosamt livsmedelssystem.