Potential att minska klimatpåverkan med digitalisering inom jordbruket – litteraturöversikt och en fallstudie av mjölk

Mistra Food Futures rapport #5 “Potential att minska klimatpåverkan med digitalisering inom jordbruket – litteraturöversikt och en fallstudie av mjölk” har undersökt potentialen för minskad klimatpåverkan med hjälp av digitalisering på en svensk mjölkgård. Resultaten visar på goda möjligheter, men förändringar i mjölkproduktionen kan påverka även köttproduktionen; hela systemet behöver utvärderas i framtida studier.

Digitaliseringen i primärproduktionen erbjuder en rad olika tekniker som skulle kunna användas för att möjliggöra bättre beslut genom att samla in data och bearbeta insamlade data med hjälp av olika smarta algoritmer. Implementeringen av digitaliseringsteknik beror på flera faktorer: Ekonomi, enskilda jordbrukares intresse, digital infrastruktur, tillgång och tillgänglighet till relevant digitaliseringsteknik samt tillgång till jordbruksrådgivare med kunskap inom digitaliseringsteknik. Implementeringen kommer med största sannolikhet att ske på större gårdar där investeringen kan löna sig, varför slättområdena i Sverige kan ha en snabbare genomförandetakt än skogsområden.

– När det gäller mjölkproduktion upptäckte vi att implementeringen av olika digitaliseringsteknologier på en svensk mjölkgård har en potential att minska koldioxidavtrycket för svensk mjölk med 16 %. Precisionsboskapsuppfödning visar också den största potentialen med en beräknad minskning på 14 %, främst på grund av fodereffektivitet och förbättrad djurhälsa och livslängd, vilket minskar det totala antalet djur samtidigt som en hög mjölkproduktion bibehålls, säger Serina Ahlgren, forskare vid Mistra Food Futures.

Den här rapporten utgör en del av Mistra Food Futures arbete med att beskriva produktionssystem som minskar lantbrukets klimatpåverkan, en av de centrala frågeställningarna inom Mistra Food Futures.

Författare

Frida Edman, Fereshteh Pourazari, Serina Ahlgren, Danira Behaderovic, Per Peetz Nielsen, Victor Kardeby (2022).

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #5. Potential to reduce climate impact with digitalisation in agriculture – literature review and a case study of milk

Om Mistra Food Futures

Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, och resilient och som kan leverera hälsosam mat.