Röda kort när forskare betygsatte åtgärder för livsmedelsproduktion och klimat i SVT Agenda

När SVT-programmet Agenda diskuterade klimatutmaningen fick forskare ge sina perspektiv och också betygsätta och kommentera politikernas inlägg. Elin Röös från SLU och Therese Lindahl från Stockholm Resilience Center, som båda är involverade i Mistra Food Futures, medverkade för att kommentera livsmedelsfrågan och vår produktion och konsumtion av mat.

I STV-programmet Agenda den 24 oktober diskuterades klimatutmaningen under två timmars tid. De klimatpolitiska talespersonerna från alla åtta riksdagspartier frågades ut inom områdena transporter, industrin, el och livsmedel. I studion fanns också nio forskare som gav sina perspektiv på områdena, men också kommenterade och betygsatte politikernas förslag. De allra flesta gav rött kort åt forskarnas åtgärdsförslag, som generellt bedömdes vara alldeles för otillräckliga.

Livsmedelsproduktion- och konsumtion diskuterades under programmets andra hälft (ca 33 min in i del 2). Här medverkade Elin Röös från SLU, som forskar kring matens miljöpåverkan, och Therese Lindahl från Stockholm Resilience Center, som forskar på beteendeförändringar. Både Elin Röös och Therese Lindahl är också involverade i Mistra Food Futures.

Elin Röös inledde diskussionerna med att sammanfatta vad som behöver göras i tre punkter: 1) förändrade kostmönster, 2) minskade utsläpp från jordbruket och hela livsmedelskedjan och 3) minskat svinn och minskad överkonsumtion.

Therese Lindahl betonade att vi behöver konsumtionsmål, där även köttkonsumtion ingår. Vi vet från forskningen vad som påverkar konsumenter, men det behövs också någon form av styrning. Hon efterlyste också större mod att våga föreslå sådan styrning. Med den ökade medvetenheten som finns hos konsumenter nu borde det vara rätt tid för att få en ökad acceptans för den typen av styrmedel och på så vis större chans att åtgärderna lyckas.

Politikerna fick ge sin syn på områden som styrmedel, klimatskatt och målkonflikten inom den svenska livsmedelsstrategin – hur ska vi kunna öka produktionen och samtidigt minska utsläppen till noll? Frågan till forskarna blev: Räcker åtgärderna för att vi ska få ner matutsläppen till netto noll 2045? Det blev rött kort från både Elin Röös och Therese Lindahl.

– Vi har hört en hel del bra saker här, sa Elin Röös, framför allt om åtgärder inom jordbruket, men generellt så är det en väldigt dålig insikt om storleksordningen på problemet och åtgärderna som måste till.

– Jag hade velat se att man vågar prata om vår livsmedelskonsumtion, sa Therese Lindahl. Och att Sverige också visar politisk vilja internationellt att faktiskt driva den här frågan så att vi får ner köttkonsumtionen globalt sett.

Se Agenda: Klimatutmaningen i efterhand på SVT Play (Livsmedel ca 33 min in i del 2)

SVT.se: Forskarnas dom – så bra är politikernas förslag