CAP och omställningen av det svenska livsmedelssystemet

Den 27 maj 2021 anordnade Mistra Food Futures seminariet “Let us discuss the new CAP and the transformation of the Swedish food system“. Reformen av EU:s jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) kommer att styra inriktningen för den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn fram till 2027. Seminariet ville belysa och diskutera möjliga effekter av CAP på den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn och omställningen av det svenska livsmedelssystemet.

Guy Pe’er från German Centre for Integrative Biodiversity Research och Mark Brady från AgriFood Economics Centre, SLU, diskuterade och reflekterade. Seminariet modererades av Elin Röös, forskare i hållbar matproduktion vid SLU. Seminariet hölls på engelska. En inspelad och textad version finns tillgänglig att ses i efterhand här:

s.