”Vi behöver ställa om hela livsmedelssystemet”

Den här veckan har forskare, näringsliv och beslutsfattare samlats i Uppsala för det internationella forumet Uppsala Health Summit. Årets tema har varit Hållbar matproduktion för hälsosamma liv vilket även är målet för Mistra Food Futures och flera av forskarna inom Mistra Food Futures har medverkat i konferensen på olika sätt.

I samband med Uppsala Health Summit publicerades en debattartikel i Uppsala Nya Tidning där Karin Artursson, ordförande i forumets programkommittée, Peter Bergsten (Uppsala universitet), Ylva Persson (SVA), Fredrik Fernqvist (SLU) och Johanna Lindahl (Uppsala universitet och SLU) skriver att livsmedelsproduktionens påverkan på miljön inte får skada mänskligheten, varken på kort eller lång sikt. Vi behöver ställa om hela livsmedelssystemet, skriver de och menar att det är för få beslut som leder till bättre hälsa och mindre klimatavtryck. De vill se modiga politiker som törs ta beslut om åtgärder utifrån ett systemtänkande. Att tänka kortsiktigt leder till högre kostnader för människors hälsa och vår miljö skriver de vidare och lyfter upp fyra viktiga saker för politiker att ta i beaktande för en hållbar omställning.

Debattartikeln

Uppsala Health Summit – program