Aktörssamverkan för fossilfri livsmedelsvärdekedja

Nu påbörjas ett brett samverkansprojekt för en fossilfri livsmedelsvärdekedja. Ett 30-tal aktörer som representerar hela livsmedelskedjan och ett stort antal myndigheter inleder ett sektoröverskridande samarbete. Den här typen av gemensam kraftsamling kommer kunna ha mycket stor påverkansmöjlighet att förflytta systemet i en ny riktning.

Målet är att gemensamt ta fram och testa nya ersättnings-och affärssamverkansmodeller som kan leda till bättre kostnads- och riskdelning mellan aktörer för att snabba på omställningen mot fossilfrihet.

Intresset är stort för att koppla samman olika insatser för fossilfrihet och fokusera på affärsmöjligheter och att bygga konkurrenskraft genom omställning och affärssamverkan mellan livsmedelsaktörer.

Från dialog till genomförande

Flera behovskartläggningar har gjorts för olika delar av kedjan och idag finns flera branschöverskridande åtaganden kring fossilfrihet. Vad som saknas är forum för att kunna testa och modellera lösningar för genomförande och implementering av åtaganden.

– Nu är det dags att sänka trösklar för att genomföra åtgärder och få till mer action på det här området. Det kommer finnas utrymme att testa nya samverkansformer och identifiera vilka förutsättningsskapande åtgärder som krävs och därmed vilken roll myndigheter kan spela i att stötta den fossilfria omställningen, säger Marie Persson, från Tillväxtverkets samordningsuppdrag för livsmedelsstrategin.

I detta projekt koordinerar Tillväxtverket aktörssamverkan genom samordningsuppdraget för livsmedelsstrategin. Mistra Food Futures forskningsprogram och arbetspaket 8 (WP8) som drivs av RISE är processledningspartner i genomförandet. Arbetet beräknas pågå fram till september 2024.

– Mistra Food Futures har genom WP8 tidigare haft fokus på aktörsdialog kring nya affärsmodeller för transformation av livsmedelssystemet och vill nu använda fossilfrihet som case. Tillsammans tar vi nu nästa steg med ett särskilt fokus på sektorsöverskridande samarbeten för nya ersättnings- och affärssamverkansmodeller som kan säkra en fossilfri livsmedelsvärdekedja, säger Maria Hellström, ledare för WP8.

Mer om projektet finns i länken nedan.
Mot en hållbar och lönsam livsmedelskedja – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)