Doktorandtjänster vid Mistra Food Futures Academy

Mistra Food Futures Academy

Att utbilda unga forskare, forskningsassistenter, doktorander och postdoktorala forskare, är grundläggande inom akademisk verksamhet. För att underlätta nätverkande och professionell utveckling bland de unga forskarna i programmet initierade vi ett forskarnätverk ungefär ett år in i programmet, med målinriktade aktiviteter för att främja samarbete och nätverkande, samt för att inkludera unga medarbetare i relaterade projekt.

Nästa steg är etableringen av Mistra Food Futures Academy. Mistra Food Futures fas två är organiserad kring en grupp doktorander och postdoktorala forskare, som med vägledning från seniora handledare och mentorer från både akademin och samhällets livsmedelssystempartners kommer bedriva sin doktorand- eller postdoktoralutbildning inom programmet. På detta sätt utbildar vi framtidens forskare inom livsmedelssystem med  nödvändiga tvärvetenskapliga färdigheter och kompetenser, vilket bidrar till att säkra tillgången på kvalificerade forskare inom hållbara livsmedelssystem.

Ansök till Mistra Food Futures Academy och bidra till att forma framtiden för forskning och innovation inom livsmedelssystem

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures är ett banbrytande forskningsprogram med syfte att främja hållbarhet och innovation inom livsmedelssystemet. Genom samarbete mellan akademi, industri och offentliga myndighetspartners är vi dedikerade att adressera de komplexa utmaningarna som livsmedelssystemet står inför och utveckla lösningar för en mer motståndskraftig och hållbar framtid.

När vi går in i den andra programfasen kommer vi ännu mer att prioritera utbildning och utveckling av unga forskare, inklusive forskningsassistenter, doktorander och postdoktorala forskare inom både samhälls- och naturvetenskap. Genom att erbjuda möjligheter till nätverkande, professionell utveckling och tvärvetenskapligt samarbete utvecklar vi nästa generationens forskare inom livsmedelssystemet. Välkommen att ansöka.

Tillgängliga doktorandtjänster vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Doktorandtjänst inom jordbruks- och livsmedelsekonomi med fokus på organisationen av livsmedelsförsörjningskedja

Doktorandtjänst inom jordbruks- och livsmedelsekonomi med fokus på hållbarhet inom livsmedelssystemet

Doktorandtjänst inom energiomställning för ett klimatvänligt livsmedelssystem

Doktorandtjänst inom hållbara källor för protein och fett i våra livsmedel 

Doktorandtjänst inom Hållbara växtnäringsflöden i livsmedelssystem

Tillgängliga doktorandtjänster vid Stockholm Resilience Centre, SRC

Kommer i augusti