Fyra scenarier för framtidens svenska livsmedelssystem

I Mistra Food Futures rapport #1 “Food as industry, food tech or culture, or even food forgotten? A report on scenario skeletons of Swedish food futures” presenteras fyra alternativa scenarier för Sveriges livsmedelsystem inför 2045 gällande klimat, biologisk mångfald och nutrition.

Hur kommer förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Sverige att förändras till följd av klimatförändringar, tekniska framsteg och den demografiska utvecklingen? Vilken typ av mat kommer dagens barn att äta när de är vuxna, och vad äter barnen år 2045? Var kommer vår mat ifrån; i vilken utsträckning kommer den att odlas på land, i hav eller tillverkas i fabriker?

Frågorna är relevanta att diskutera och i rapporten presenteras fyra scenarier för det framtida svenska livsmedelssystemet inför 2045. Scenarierna visar att det finns en mängd olika vägar som skulle kunna uppnå ambitiösa territoriella och konsumtionsbaserade mål för Sveriges livsmedelssystem när det gäller klimat, biologisk mångfald och nutrition.

– Genom att tillhandahålla ett strukturerat sätt att tänka om framtiden kan scenarier användas för att utvärdera hur nuvarande agerande och passivitet kan skapa alternativa vägar och framtider. Vår förhoppning som författare är att scenarierna, genom att visa på alternativa vägar som alla når gemensamma mål, skulle kunna möjliggöra respektfulla dialoger mellan intressenter med olika perspektiv på hur livsmedelssystemet kan utvecklas, säger Line Gordon, forskare på Stockholm Resilience Centre/Stockholm University som medverkat i studien.

Författare

Line J. Gordon, Klara Eitrem Holmgren, Jan Bengtsson, U. Martin Persson, Garry D. Peterson, Elin Röös, Amanda Wood, Rakel Avlstad, Shyam Basnet, Anne Charlotte Bunge, Malin Jonell, Ingo Fetzer (2022).

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #1. Food as Industry, Food Tech or Culture, or even Food Forgotten? A report on scenario skeletons of Swedish Food Futures.