Ett ramverk för att mäta hållbarhet i det svenska livsmedelssystemet - val och motivering av indikatorer

– Att kunna bedöma livsmedelssystemens hållbarhet är centralt för att utvärdera den politik som genomförs för att åtgärda hållbarhetsproblemen, för att övervaka resultaten över tid och för att kunna bidra till beslutsfattarnas beslut, säger Helena Hansson.

I denna rapport presenteras en katalog med förslag på teman, underteman och indikatorer för att bedöma livsmedelssystemens hållbarhet i Sverige.

Ur ett konceptuellt perspektiv bygger rapporten på en modell som utvecklades av Mistra Food Futures-forskare 2022 – 23 (Hansson et al., 2023), där ett ramverk för livsmedelssystemets hållbarhet för Sverige föreslås ta formen av ett Food System Sustainability House.

Rapporten introducerar och motiverar teman och indikatorer för att bedöma livsmedelssystemets hållbarhet utifrån Food System Sustainability House. Teman och indikatorer är anpassade för det svenska livsmedelssystemet. För varje indikator ges förslag på officiella och vad vi kallar vetenskapligt baserade mål. Officiella mål är mål som för närvarande återspeglas i officiella policydokument och som för närvarande saknas för de flesta av indikatorerna.

Författare

Helena Hansson, Sarah Säll, Assem Abou Hatab, Elin Röös, Pernilla Tidåker, Åsa Berggren, Peter Lundqvist, Ulf Magnusson, Lotta Rydhmer, Lihua Zhu, Serina Ahlgren, Ellinor Hallström, U. Martin Persson, Anna Winkvist

Ladda ner rapporten

#14 Mistra Food Futures Report A framework for measuring sustainbility in the Swedish food system